Blog


Beste Leden,

De lessen zijn weer begonnen, soms met wat aanpassingen, maar we draaien gelukkig weer.

Dit betekent ook  dat per juni de contributie weer is is gegaan.Dank aan hen die als ondersteunende geste zijn blijven betalen in de corona periode

Bijzonderheden voor de lessen van de Japanse yoga op de woensdag. Pieter geeft op twee dagen een speciale workshop over “dansen in het licht”. Derhalve is er geen standaard Japanse yoga op woensdag 16 en 23 juni

Dansen in Het Licht

Locatie: Platanenstraat 6,
Datum: 16 en 23 Juni 2021.
Tijd: Van 19.15 uur tot en met 21.45 uur.

Kosten: 20 euro.

Met deze duidelijk boodschap geeft deze workshop inzicht om het licht in deze donkere dagen in ons zelf en om ons heen weer te laten schijnen.

Juist nu is het van belang om onze eigen kracht en licht te vinden en elkaar te versterken en bij te staan.

Angst verdwijnt want waar licht is kan geen negatieve gevoelens en gedachten zijn.

Samen kunnen wij dit gewoon ervaren op prachtige inspirerende muziek. Deze muziek sluit nauwkeurig aan bij de energie van iedere laag in ons zelf en geeft gelijk een opening naar ons zelf toe. Je zult dan merken, dat je in een andere sfeer komt en een andere kijk op jezelf ervaart. Je opent je als ware om meer open te gaan en dichter te blijven bij je essentie en kern.

Pieter van Dongen, die jaren lang zeer succesvol cursussen gegeven heeft in dansen op muziek en zich bekwaamd heeft in aikido en Japanse yoga heeft nu een methode gevonden, die de kennis van deze drie technieken samen brengt tot een geheel.

Centraal in deze les van 2 uur en een kwartier is de mooie muziek vanuit heel veel stromingen in combinatie van bewegen vanuit je kern.

Hierdoor wordt iedere deelnemer(ster) mee genomen in een oase van bewegen en kleuren en stilte in jezelf tijdens het bewegen.

Het is een totale bewegingsfestijn.

Tevens zorgen de muziek en de lampen, die constant de juiste kleuren weer geven voor iedere laag van onze energie lichamen, voor de juiste entourage om ons volledig te geven .

Jos Roderkerken is een bekende plaatselijke disc-jockey, die samen met Pieter van Dongen alles op de juiste wijze laat verlopen. Er is sprake van een climax, waarbij je mee genomen wordt om je volledig te bevrijden. En het wonder van de ontdekking van je eigen energetisch bewegen te ervaren.

Wat kan je ervaren en voelen tijdens deze workshop:

1 Meer ruimte in jezelf en ontspanning.
2 Meer energie en makkelijker bewegen.
3 Inzicht hoe de  energie velden op elkaar inwerken.
4 Humor met lachen en blijdschap verruimt je geest.
5 Je eigen weg ontdekken met elkaar op gepaste afstand.
6 Iedereen doet het voor zich zelf.
7 Met elkaar kunnen wij veel meer.

Met dansend naar het licht groet van Pieter van Dongen en Jos Roderkerken.

Positieve Lock-down

Het Zonnekind in samenwerking met de vereniging van Zonzinkan
(aikido en so-tai-ho en Japanse yoga) hebben een hele mooie
inspirerende video gemaakt.

Momenteel is er sprake van een lock-down. Wij mogen niets en wij
kunnen niet doen wat wij anders altijd deden. Nu is de tijd en de kans
om deze negatieve spiraal om te zetten in een positieve beweging.
Hierdoor krijgen wij de kans om meer naar binnen te kijken.
Je kunt nu deze lock-down omzetten in een meditatie en in het doen
van oefeningen om je eigen lichaam meer en beter te voelen, zodat
je energie gaat stromen. Je bent dan beter in staat om meer rust in je
hoofd en in je lichaam te ervaren.

Je kunt je angst tegemoet treden. En als je in staat bent om je
volledig te ontspannen en meer je aandacht hebt bij het proces van
gevoelens en gedachten en je emoties, dan merk je op eens dat er
rust in je komt. Je laat je niet meer meeslepen met de waan van de
dag.

Met duidelijke uitleg en inzicht, hoe je het anders kan doen. Deze
oefeningen en meditatie kunnen deze periode om zetten in een
positieve leerzame les voor jezelf en voor je gezin. Hierdoor wil het
Zonnekind en Zonzinkan een bijdrage leveren om anderen te helpen.

Je kunt het ieder moment toepassen om even naar binnen te kijken.
En je angst en andere emoties een plek te geven door alleen bewust
aanwezig te zijn.

De link kunt u hier vinden: https://www.youtube.com/watch?v=mlu_laGnfhU

Pieter van Dongen


Oefeningen voor thuis

1e Jo Kata (slow motion)

Sotai Ho 2

Sotai Ho 3

Ki-Taiso

Grondoefeningen

SotaiHo