Blog


Positieve Lock-down

Het Zonnekind in samenwerking met de vereniging van Zonzinkan
(aikido en so-tai-ho en Japanse yoga) hebben een hele mooie
inspirerende video gemaakt.

Momenteel is er sprake van een lock-down. Wij mogen niets en wij
kunnen niet doen wat wij anders altijd deden. Nu is de tijd en de kans
om deze negatieve spiraal om te zetten in een positieve beweging.
Hierdoor krijgen wij de kans om meer naar binnen te kijken.
Je kunt nu deze lock-down omzetten in een meditatie en in het doen
van oefeningen om je eigen lichaam meer en beter te voelen, zodat
je energie gaat stromen. Je bent dan beter in staat om meer rust in je
hoofd en in je lichaam te ervaren.

Je kunt je angst tegemoet treden. En als je in staat bent om je
volledig te ontspannen en meer je aandacht hebt bij het proces van
gevoelens en gedachten en je emoties, dan merk je op eens dat er
rust in je komt. Je laat je niet meer meeslepen met de waan van de
dag.

Met duidelijke uitleg en inzicht, hoe je het anders kan doen. Deze
oefeningen en meditatie kunnen deze periode om zetten in een
positieve leerzame les voor jezelf en voor je gezin. Hierdoor wil het
Zonnekind en Zonzinkan een bijdrage leveren om anderen te helpen.

Je kunt het ieder moment toepassen om even naar binnen te kijken.
En je angst en andere emoties een plek te geven door alleen bewust
aanwezig te zijn.

De link kunt u hier vinden: https://www.youtube.com/watch?v=mlu_laGnfhU

Pieter van Dongen


Oefeningen voor thuis

1e Jo Kata (slow motion)

Sotai Ho 2

Sotai Ho 3

Ki-Taiso

Grondoefeningen

SotaiHo